Sammenværdsregler for FDF Billund

1. Drenge og piger sover hver for sig

Dette er udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til børnenes personlige/seksuelle grænser. Der kan være omstændigheder, som umuliggør opdeling af drenge og piger og her er det ledernes pligt at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

2. Der er adskilte toilet - og badeforhold for drenge og piger.

I respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning overholdes dette så vidt det er muligt. Der er stor forskel på de enkelte børns grænser, og her er det ´den svageste´ som tæller højest.

3. Vi bruger ordentligt, sobert og respektfuldt sprog.

Både ledere og børn taler ordentlig, sobert og respektfuldt sprog. Omgangstonen må hverken virke stødende, nedsættende eller krænkende og ikke indeholde sjofle tilråb og kommentarer. Alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger kan blive modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Så overvej hvordan dine bemærkninger bliver modtaget. Lederne skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også lederne indbyrdes.

4. Det skal efterstræbes, at der er både mandlige og kvindelige ledere i alle grupper.

Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor et barn bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder af eget køn og snakke fortroligt. Det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må stå i vejen for, at en lejr kan gennemføres.

5. Kæresteri mellem en leder og deltager er ikke tilladt.

6. Alle ledere er tjekker i det centrale kriminalregister.

Alle ledere skal have udfyldt en børneattest, som fornys hver 3. år.

7. Øl, vin, spiritus og euforiserende stoffer er forbudte i uniform/når der er børn til stede.