Velkommen til Puslinge/1. Tumlinge klassen

Kære Puslinge  og 1. Tumlinge!

Denne side vil være vores info side, hvor I vil finde de nyeste informationer omkring Puslinge/1.Tumlinge klassen.

Hej Puslinge/1. TumlingeHa ha 

Alle børn og forældre inviteres til juleafslutning i FDF Billund
Tirsdag d. 27. November er årets sidste dag til FDF og vi kunne derfor godt tænke os at se både børn og
forældre til en hyggelig aften.
Vi starter kl. 17.30 som vi plejer og slutter igen kl. 19.00.
Program:
- Velkomst
- Vi begiver os ud på en hyggelig gå tur i mørket. Husk gerne en lommelygte. Her er der mulighed
for at se nærmere på et af de projekter FDF Billund har været en del af i løbet af året.
- kl. 18.30: Alle forældre inviteres ind til en kort generalforsamling (max. 30 min.) og æbleskiver.
Imens ser børnene juleshow og får selvfølgelig også en æbleskive eller to.
Kl. 19.00 Vi siger tak for i år, og håber at se jer alle igen til næste år.
Afbud meldes til Anita på tlf: 60 22 83 55

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Valg til kredsbestyrelsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor /stedfortræder
7. Evt.

Mange FDF hilsner

Betina H., Betina L., Christina, Michael og Karin
Puslinge/tumlinge 1 lederne