VELKOMMEN TIL FDF BILLUND´S HJEMMESIDE

FDF Billund

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på..

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

FDF et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.

FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.

Vi mødes tirsdag kl 17.30 i Kærhuset, Kærhusvej 4, 7190 Billund

Indimellem kan det dog knibe med at have hænder nok i det daglige arbejde. Skulle du have tid og lyst til at give en hjælpende hånd en gang imellem, så sig endelig til     

(se fanen "Mail til FDF Billund") 

Følg også med på vores facebook side. 

Nyt koncept "Fælles kredsaftner"

FDF Billund har som noget nyt valgt at indføre konceptet "Fælles kredsaftner", det betyder at ca. hver måned vil der være en fælles kredsaften, hvor vi laver en aktivitet på tværs af klasserne.

Formålet med disse aftener er, at børn og voksne skal skabe relationer på tvræs af klasserne, så man eksempelvis kender hinanden godt, når vi skal på fælles lejre eller når børnene skal rykke en klasse op.